Neem contact op

Herhaling Eerste hulp aan Kinderen en Ontruimingsoefening

Profiel
Mocht er in uw school of kinderdagverblijf  een ongeval, brand of een ander incident zich voordoen dan moeten er voldoende bedrijfshulpverleners beschikbaar zijn om snel en effectief hulp te verlenen. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van de BHV nodig is (maatwerk BHV gericht op scholen en kinderdagverblijven).

De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen bedrijfshulpverleners. De deskundige bijstand op het gebied van de BHV betreft:     
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
• het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Doel
De standaardopleiding tot bedrijfshulpverlener is onvoldoende toegerust voor calamiteiten binnen de kinderopvang en het basisonderwijs. Ongevallen met kinderen vragen om een speciale aanpak. Ook het evacueren van kinderen verloopt anders dan volwassenen.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met  het verlenen van Eerste Hulp bij Kinderen.

Inhoud
Deze opleiding  (herhaling)  Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee modules:
• Module ”Kinder EHBO””  en Levensreddend Handelen;
• Module Ontruiming
• Module  “ Praktijktraining Kleine blusmiddelen “ (Optioneel)

Opbouw
13.00 - 15.00  Kinder EHBO
15.00 - 16.00  Levensreddend Handelen en Reanimatie (assistentie van tweede instructeur)
16.00 - 17.00  Ontruimingsoefening  + Rondgang

Lesmateriaal ( exclusief boeken )
• Eerste hulp aan kinderen  (Oranje Kruis)
• Basisboek NIBHV

Einddocument
Tijdens de training wordt getoetst of de kandidaat aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven handelingen beheerst. Wanneer de  kandidaat de training  met voldoende resultaat heeft afgesloten ontvangt u een certificaat van BHVnoord.

Training aanvragen

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te voeren.

Training Herhaling Eerste hulp aan Kinderen en Ontruimingsoefening
Voornaam *
Initialen *
Achternaam *
Voorvoegsel
Geslacht *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode en Woonplaats *
Telefoon prive
Telefoon werk
Mobiel
E-mailadres *
 
Onderstaande invullen wanneer het factuuradres anders is
Naam werkgever
Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en Woonplaats
Bezoekadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
Privacy *