Neem contact op

Bedrijfshulpverlening: Eerste hulp, Brandbestrijding en Ontruiming

 


Mocht er in uw bedrijf een ongeval, brand of een ander incident zich voordoen dan moeten er binnen uw bedrijf voldoende bedrijfshulpverleners beschikbaar zijn om snel en effectief hulp te verlenen. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van de BHV nodig is.

De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen bedrijfshulpverleners. De deskundige bijstand op het gebied van de BHV betreft:     
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
• het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Doel
In deze maatwerk BHV cursus leert u te anticiperen op uw bedrijfsspecifieke risico’s.  De training BHV kunnen we zowel in 1 dag aanbieden of in 2 dagen (eisen van het NIBHV). Tijdens deze cursus leert u ook een AED (Automatische Externe Defibrillator) bedienen.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die in een bedrijf of organisatie gaat functioneren als bedrijfshulpverlener. De basisBHVcursus is een korte praktijkgerichte opleiding.Het geeft u kennis die vereist is om te handelen in noodsituaties en voldoet aan de aan de huidige Arbo-eisen)

Inhoud
De cursus Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee modules;  De module Eerste Hulp en de module Brandbestrijding & Ontruiming.

Tijdens het onderdeel Eerste Hulp worden de volgende onderwerpen behandeld:
• de algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
• de basale reanimatie (hartmassage en beademing en inzet van de AED)
• eerste hulp verlenen bij ernstig uitwendig bloedverlies, shock, uitwendige wonden, brandwonden. 

Tijdens het onderdeel Brandbestrijding & Ontruiming komen de volgende onderwerpen aan orde:
• beperken en bestrijden van een brand + praktijktraining kleine blusmiddelen
• functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen
• gebruik veiligheidsvoorzieningen
• ontruimen en gebruik vluchtmiddelen en vluchtroute.


Lesmateriaal
Boek: “’Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV”’ (€ 17,50).

Opbouw
De totale cursus duurt 2 dagdelen of 2 dagen afhankelijk van uw keuze.

Einddocument
Tijdens de training wordt getoetst of de kandidaat aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven handelingen beheerst.

Wanneer de  kandidaat de training (praktijk en theorie) met voldoende resultaat heeft afgesloten ontvangt u een certificaat.

Training aanvragen

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te voeren.

Training Bedrijfshulpverlening: Eerste hulp, Brandbestrijding en Ontruiming
Voornaam *
Initialen *
Achternaam *
Voorvoegsel
Geslacht *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode en Woonplaats *
Telefoon prive
Telefoon werk
Mobiel
E-mailadres *
 
Onderstaande invullen wanneer het factuuradres anders is
Naam werkgever
Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en Woonplaats
Bezoekadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
Privacy *