Neem contact op

Uw bedrijfsveiligheid is onze zorg

BHV is maatwerk.

Bij het bepalen van  aantal  BHV-ers moet u rekening houden met een aantal factoren; de algemene en specifieke restrisico's, de in het bedrijf of instelling aanwezigen en hun mate van zelfredzaanheid, beschikbaarheid en de opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten, de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico's. Op basis van de uitkomst van de RIE en de mogelijke incidenten (scenario's beschrijven) die in uw bedriif voor kunnen kunt u het aantal BHV-ers vaststellen. Er moeten altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn. Daarbij dient u rekening te houden met ziekte, ploegendienst en vakantie. Bedrijven mogen samenwerken met bedrijven in de directe omgeving, maar dat moet u wel vastleggen in het BHV-plan. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de BHV-taken uitvoeren. De werkgever moet dan wel en passende opleiding gevolgd hebben (www.NIBHV.nl).

Met de herziening van de Arbo-wet wil het kabinet regels schrappen en bedrijven meer ruimte geven voor maatwerk. Daarmee moet de veiligheid en gezondheid op de werkvloer verbeteren. De nieuwe wet regelt dat bedrijfshulpverlening maatwerk wordt, ingericht op grond van resultaten van de Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (www.rie.nl)

De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen bedrijfshulpverleners. De deskundige bijstand op het gebied van de BHV betreft:      
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
• het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

In de nieuwe wet is de getalsnorm van minimaal één BHV-er op de vijftig werknemers verlaten, BHV is dus meer maatwerk. Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met aard en grootte van de activiteiten en de ligging en de aanwezige werknemers.

Werkgevers zijn verplicht het opleidingsniveau op peil te houden, zodat er regelmatig bij-en nascholing van BHV-ers zal moeten plaats vinden. Om vaardigheden op peil te houden dienen er regelmatig oefeningen te worden georganiseerd in uw bedrijf.

Voor u als bedrijf is het niet altijd even eenvoudig uw bedrijfshulpverlening op orde te krijgen, zoals het verzorgen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E,) en het trainen van medewerkers. Bovendien ben u verplicht dat de bedrijfshulpverleners over geschikte materialen beschikken, zodat ze hun BHV-taak optimaal uit kunnen voeren. 

BHVNoord verzorgt voor u het gehele traject. Van de RI &E, Bedrijfsnoodplannen, trainen van uw medewerkers tot het aanleveren van het geschikt materiaal. Met gekwalificeerd personeel met ruime ervaring in de Bedrijfshulpverlening, de Spoedeisende Hulp en Kinderpolikliniek staat BHVNoord met zekerheid voor haar motto Uw bedrijfsveiligheid is onze zorg.

Wilt u meer weten over onze BHV op Maat diensten? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Naast maatwerk-diensten bieden wij ook BHV cusussen en trainingen aan. U vindt een compleet overzicht bij onze trainingen.