Neem contact op

Eerste Hulp aan Kinderen

Profiel
Weet u wat u moet doen als een kind van de fiets valt? Of als een kind zich verslikt in een lekker  snoepje of een bloedneus heeft? (bron: Het Oranje Kruis)
De standaardopleiding tot bedrijfshulpverlener is vaak onvoldoende toegerust voor calamiteiten binnen de kinderopvang en het basisonderwijs. Ongevallen met kinderen vragen om een speciale aanpak.

Doel
In deze training leert u hoe u moet handelen wanneer u Eerste Hulp moet verlenen.
De door BHVnoord ontwikkelde cursus voldoet aan de richtlijnen van de GGD’s en het Oranje Kruis. 

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die beroepsmatig ten maken heeft met  het verlenen van Eerste Hulp bij kinderen in de leeftijd 0-12 jaar.

Inhoud
- Het kind en zijn omgeving
- Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
- Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
- Kindermishandeling en eerste hulp
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen in de ademhaling
- Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling
- Ernstige bloedingen
- Uitwendige wonden
- Brandwonden
- Ontwrichting en botbreuken
- Kneuzing en verstuiking
- Oogletsel
- Vergiftiging
- Elektriciteitsongevallen
- Koudeletsels
- Warmteletsels
- Kleine ongevallen
- Plotseling optredende ziekteverschijnselen
- Verband- en hulpmiddelen

Lesmateriaal
Eerste Hulp aan Kinderen  (ISBN 978-90-77259-05-4)

Opbouw
De totale cursus duurt 3 dagdelen

Einddocument
Tijdens de training wordt getoetst of de kandidaat aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven handelingen beheerst. Wanneer de  kandidaat de training  met voldoende resultaat heeft afgesloten ontvangt u een geregistreerd certificaat van het Oranje Kruis.

Training aanvragen

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te voeren.

Training Eerste Hulp aan Kinderen
Voornaam *
Initialen *
Achternaam *
Voorvoegsel
Geslacht *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode en Woonplaats *
Telefoon prive
Telefoon werk
Mobiel
E-mailadres *
 
Onderstaande invullen wanneer het factuuradres anders is
Naam werkgever
Naam contactpersoon
Postadres
Postcode en Woonplaats
Bezoekadres
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
Privacy *