Neem contact op

Stappenplan BHV organisatie

Stap 1. Maak een RIE (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Stap 2. Maak een Bedrijfsnoodplan (Ontruimingsplan)

Stap 3. Bepaal het aantal BHV-ers van uw organisatie

Stap 4. Zorg voor opleiding en scholing

Stap 5. Zorg dat de medewerkers met de juiste materialen oefenen

 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Om de risico’s binnen uw bedrijf te beheersen is het noodzakelijk om deze eerst volledig in kaart te brengen, op basis daarvan kan een actieplan worden opgesteld.

De Arbowet verplicht sinds 1 januari 1994 alle bedrijven een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW). 

Het doel van een op schrift gestelde RI&E is een beleid op te stellen dat gericht is op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Dit kan door het inventariseren van (mogelijke) risico’s en het opstellen van een plan van aanpak. Voor meer informatie zie www.rie.nl.

Bedrijfsnoodplan

Het doel van het Bedrijfsnoodplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken door een goede voorbereiding. Het Bedrijfsnoodplan vormt daarmee de basis van uw calamiteitenbestrijding en geeft concreet aan hoe er gehandeld moet worden bij noodsituaties die voor uw organisatie relevant zijn.

Wilt u meer weten over BHV-advies? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Naast advies op het gebied van BHV bieden wij ook BHV cusussen en trainingen aan. U vindt een compleet overzicht bij onze trainingen.

Bepaal het aantal BHV-ers

Bij het bepalen van aantal BHV-ers moet u rekening houden met een aantal factoren; de algemene en specifieke restrisico's, de in het bedrijf of instelling aanwezigen en hun mate van zelfredzaamheid, beschikbaarheid en de opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten, de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico's. Op basis van de uitkomst van de RIE en de mogelijke incidenten (scenario's beschrijven) die in uw bedrijfvoor kunnen kunt u het aantal BHV-ers vaststellen. Er moeten altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn. Daarbij dient u rekening te houden met ziekte, ploegendienst en vakantie. Bedrijven mogen samenwerken met bedrijven in de directe omgeving, maar dat moet u wel vastleggen in het BHV-plan. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de BHV-taken uitvoeren. De werkgever moet dan wel en passende opleiding gevolgd hebben (www.NIBHV.nl).