Neem contact op

Bedrijfsnoodplan

Profiel
Het doel van het bedrijfsnoodplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken door een goede voorbereiding. Het bedrijfsnoodplan vormt daarmee de basis van uw calamiteitenbestrijding en geeft concreet aan hoe er gehandeld moet worden bij noodsituaties die voor uw organisatie relevant zijn.
De bedrijfsnoodplannen voldoen aan de eisen van de Arbo-wet en worden afgestemd met de lokale brandweer.In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie zal het ontbreken van bedrijfsnoodplan als risico genoemd worden.

Referenties: Arbowet, Besluit bedrijfshulpverlening Arbowet

Inhoud
Om te zorgen dat belangrijke taken bij een calamiteit ook daadwerkelijk goed worden uitgevoerd verdient het aanbeveling verschillende relevante scenario's uit te werken en te oefenen. Afhankelijk van de aard van het bedrijf zullen de specifieke gevaren in het bedrijfsnoodplan worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld ongevallen, brand, overstroming en computerstoring.
In het bedrijfsnoodplan zijn onder andere vastgelegd de bedrijfshulpverleningsorganisatie, diverse scenario's voor bestrijding, het ontruimingsplan en de benodigde plattegronden.
Om vaardigheden te trainen en om in noodsituaties alert te kunnen reageren, is het noodzakelijk dat regelmatig scenario's worden geoefend.

Werkwijze
Om een realistisch beeld te krijgen heeft Arbode b.v. bedrijven in verschillende klassen ingedeeld;Voor kleine bedrijven is het niet noodzakelijk om een volledig draaiboek te maken maar kan worden volstaan met een instructiekaart;
Voor grote of complexe bedrijven is het noodzakelijk om eerst een intake uit te voeren. Dit heeft tot doel om de huidige situatie vast te stellen.
Op basis van de bedrijfsgegevens kan worden ingeschat hoeveel tijd nodig zal zijn voor het uitwerken van de verschillende onderdelen:

Schrijven van het handboek Bedrijfs­noodplan;
Vervaardigen van plattegronden;
Maken van instructiekaarten;
Trainen van personeel en toewijzen taken;
Implementeren in de organisatie;
Afstemmen met de lokale hulpverlenings­organisaties;
Uitvoeren van oefeningen.

 

Wilt u meer weten over Bedrijfsnoodplannen of heeft u hulp nodig bij het maken van een bedrijfsnoodplan? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Naast het opstellen van bedrijfsnoodplanne bieden wij ook BHV cusussen en trainingen aan. U vindt een compleet overzicht bij onze trainingen.